Využití technologií v současné kinematografii a jejich vliv na filmový průmysl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na techniky využívané v současném filmovém průmyslu. V první části se práce zabývá barevným klíčováním, snímáním pohybu a tvorbou animací. Druhá část práce je poté zaměřena na dopad těchto technik. Práce bere v úvahu nejen dopad na produkci filmu, ale také skutečnost, jak tyto techniky ovlivňují samotné přijetí filmu ze strany diváků.
The Bachelor thesis focuses on the contemporary utilised film techniques. The first part deals with a chroma key, motion capture, and computer-generated imagery. The second part of the thesis is focused on the impact those techniques have. The thesis deals not only with the impact on the production but also on the reception of the film.
Description
Citation
TETOUR, D. Využití technologií v současné kinematografii a jejich vliv na filmový průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Magdalena Šedrlová (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student předvedl zdařilou prezentaci své bakalářské práce a zodpovědl všechny otázky správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO