Moderní nízko-emisní spalovací komory pro lopatkové motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studiem moderních nízko-emisních spalovacích komor lopatkových motorů. Zaměřuje se především na popis konstrukčních parametrů nízko-emisních spalovacích komor, zhodnocení jejich vlastností a použití v civilní letecké dopravě. Popisuje také příčiny vývoje moderních komor a odhadovaný vývoj v této oblasti leteckého průmyslu. Dále se tato práce zabývá legislativou upravující emise leteckých lopatkových motorů, historií certifikačních standardů a studiem organizací, které tyto standardy vydávají a kontrolují jejich dodržování.
Bachelor´s thesis examines modern low-emission combustion chambers for jet engines. It´s foremost aim is to specify construction parameters of low-emission combustion chambers, compare it´s features and comprise the use of these combustors in civil aviation. Thesis deals with reasons of modern low-emission combustion chamber development and estimate future development in the region of aircraft industry. Another aim is to specify legislations of aviation emissions, history of certification standards and organizations, which make and control these limits.
Description
Citation
MAŠEK, J. Moderní nízko-emisní spalovací komory pro lopatkové motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO