Metodika vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody při špecifických dopravných nehodách

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
For traffic accidents when one vehicle enter into the opposite direction lane, the criterion for the cause of an accident (for most cases) is the collision place. In most car accidents when a vehicle enters the opposite lane, this happen suddenly, sometimes sliding sideways, and in such cases it is (the collision place) a very good indicator for the causes of traffic accidents. Rarely, however, there are also accidents, where there is not decisive in which lane impact happened. Such traffic accidents, however, occur very rarely and by the experts are often considered for the assessment of the causes of traffic accidents wrong. The present article focuses on the methodology of evaluation of the causes of an accident just when such specific cases.
Pri dopravných nehodách kedy dôjde k prejazdu vozidla do protismeru je kritériom pre vyhodnotenie príčiny dopravnej nehody (a to v drvivej väčšine prípadov) miesto zrážky, čiže určenie, ktoré vozidlo prešlo do protismerného jazdného pruhu. Vo väčšine dopravných nehôd, kedy vozidlo prejde do protismerného jazdného pruhu, dôjde k tomuto prejazdu náhle, niekedy v bočnom šmyku, pričom v takýchto prípadoch je kritérium miesta zrážky veľmi dobrým ukazovateľom príčiny dopravnej nehody. Zriedka sa však vyskytujú aj dopravné nehody, kedy nie je rozhodujúce v ktorom jazdnom pruhu došlo k zrážke. Takéto dopravné nehody sa však vyskytujú veľmi ojedinele a zo strany znalcov sú často posudzované z hľadiska vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody nesprávne. Predmetný príspevok je zameraný na metodiku vyhodnotenia príčiny dopravnej nehody práve pri takýchto špecifických prípadoch.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. s. 75-97. ISBSN 978-80-214-5100-1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO