Měření jasů a náhradní teploty chromatičnosti světelných reklam pomocí jasového analyzátoru LDA-LumiDISP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce shrnuje základní fotometrické veličiny a technické parametry svítidel. Dále se práce zabývá rozebráním problematiky vlivu světla a osvětlení na člověka, popisem měřicích přístrojů fotometrických veličiny. Práce řeší použití jasového analyzátoru LDA – LumiDISP v praxi, měření světelných reklam, zpracování výsledků a porovnání výsledků s normami.
The work summarizes the basic photometric quantities and technical parameters of the luminaires. Furthermore, the thesis deals with the analysis of the issue of the influence of light and lighting on humans, with a description of measuring devices for photometric quantities. The work deals with the use of the LDA-LumiDISP luminance analyzer in practice, the measurement of illuminated advertisements, the processing of results and the comparison of results with technical standards.
Description
Citation
SLAVÍČEK, O. Měření jasů a náhradní teploty chromatičnosti světelných reklam pomocí jasového analyzátoru LDA-LumiDISP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce. Vedoucí práce hodnotil stupněm B s 85 b. Oponent hodnotil stupněm B s 80 b. S posudky seznámil komisi vedoucí práce Ing. Motyčka. Rozpravu zahájil Ing. Motyčka položením otázek oponenta. Student zodpověděl dotazy oponenta s výhradami. Doplňující dotaz položil prof. Drápela na nejistotu měření. Student neodpověděl uspokojivě. Další dotaz prof. Drápely směřoval k vyhodnocení se zohledněním nejistoty měření. Prof. Drápela se dotázal na stanovené podmínky měření představené v metodice. Student odpověděl uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO