Stavba DLP 3D tiskárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou DLP 3D tisku a návrhem tiskárny založené na této technologii. Součástí je náhled do různých metod 3D tisku, popis jejich funkce, porovnání vlastností a objasnění, čím je DLP tisk zajímavý v porovnání s ostatními technologiemi. Následuje návrh tiskárny s ohledem na vlastnosti potřebné pro tuto aplikaci a cenovou optimalizaci. V závěru jsou pak zhodnoceny možnosti stroje.
This project deals with DLP 3D printing and designing a 3D printer based on this technology. It consists of a glimpse across different 3D printing technologies, their comparison and reasoning behind chosing a DLP printer. Project then follows with design of individual component based on specific parameters needed for this application and price optimization. It ends with a review of the machine.
Description
Citation
BRANDEJS, P. Stavba DLP 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Maxa, CSc. (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student odpověděl na otázky oponenta. Které paramenty jsou srovnatelné s konkurencí? Jak souvisí rozlišení s tolerantní tisk x výkres? Jaká je drsnost povrchu tisknutého objektu? Jak dlouho trvá expozice jedné vrstvy? Jak je řešena otázka vzduchotěsnosti u komerčních produktů tiskáren? Jaká je životnost tiskárny? Z jakého důvodu byla zvolena použitá kontrolní deska? Lze na této tiskárně tisknout objekty s dutinami?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO