Ekonomické zhodnotenie revitalizácie brownfieldu Nová Cvernovka

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
The article deals with the economic evaluation of the revitalization of the Nová Cvernovka brownfield in Bratislava, Slovakia. This brownfield was a former chemical school that was revitalized into a multifunctional center primarily focused on the arts, specifically studios and cultural events. At the same time, the revitalization in the area has created many other socially beneficial benefits. Economic evaluation was analysed by CBA analyse. The necessary data such as investment costs, operating costs, used financial grants and financial profits, were obtained from the "Nadácia Nová Cvernovka". The socio-economic benefits were created on the basis of revitalization information and quantified using the eCBA.cz application.
Článok sa zaoberá ekonomickým zhodnotením revitalizácie brownfieldu Nová Cvernovka v Bratislave na Slovensku. Tento brownfield bola bývala chemická škola, ktorá bola zrevitalizovaná na multifunčkné centrum primárne zamerané pre umenie, konkrétne ateliéry a kultúrne podujatia. Zároveň revitalizáciou v oblasti vzniklo mnoho iných spoločensky prospešných benefitov. Ekonomické zhodnotenie bolo prevedené na základe CBA analýzy. Od Nadácie Nová Cvernovka boli získané potrebné ako investičné náklady, prevádzkové náklady, použité finančné granty a finančné zisky. Socio-ekonomické benefity boli vytvorené na základe informácii o revitalizácii a vyčíslené pomocou aplikácie eCBA.cz.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 577-582. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO