Elektromobilita a energetika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá elektromobilitou v České republice a analyzuje její dopady na rozvodnou síť, elektroenergetiku a možnosti nabíjení elektromobilů. V úvodní části byly popsány různé způsoby nabíjení elektrických vozidel a předpokládaná budoucí potřeba nabíjecích stanic. Následně byly zkoumány dopady elektromobility na rozvodnou síť a elektroenergetiku, které ukázaly zvýšenou zátěž vlivem elektromobility a nutnost úprav infrastruktury. V závěru každé kapitoly byly shrnuty výsledky a navržena možná řešení problémů vznikající v souvislosti s rozvojem elektromobility.
This bachelor thesis focuses on electromobility in the Czech Republic and analyses its impacts on the power grid, electro-energetics and the charging possibilities of electric vehicles. The introductory section describes different ways of charging electric vehicles and forecasts future demand for charging stations. Subsequently, the impacts of electromobility on the power grid and electro-energetics were examined, which showed an increased load due to electromobility and need for modification of the infrastructure. At the end of each chapter, the results were summarized and possible solutions were proposed of the problems arising from the development of electromobility.
Description
Citation
POSPÍŠIL, D. Elektromobilita a energetika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student odprezentoval závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta: 1) Na str. 21 uvádíte možnost stavby nabíjecích stanic se solárními panely a bateriovým úložištěm. Jak byste si takové řešení mohl reálně představit, kolik panelů a jakou kapacitu baterie byste pro nabíjení uvedených výkonů potřeboval? 2)Na str. 26 uvádíte tzv. noční proud. Prosím o vysvětlení. 3)Je správná jednotka u obrázku 18? 4)Na str. 33 uvádíte hlavní náhradu za uhelné zdroje fotovoltaiku. Můžeme reálně takto tyto zdroje nahrazovat, jaká jsou rizika? 5)V závěru zmiňujete přečerpávací vodní elektrárny (PVE), kde úvádíte, že se "hodí zejména pro dlouhodobější skladování energie". Vysvětlete jak dlouho může PVE disponibilní výkon dodávat. V následné rozpravě k práci byly položený otázky: 1) Jak se bude muset změnit rozvodná sít? Zodpovězeno 2) Jakým typem nabíječky by jste realizoval rychle a pomalé nabíjení? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO