Návrh projektu "Dodávka osvětlení pro kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích" ve firmě GENERI, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je analýza a následný návrh alternativních řešení reálného projektu za použití vybraných metod řízení projektů. Výstupem práce bude analýza a návrh řešení, které budou v budoucnu využity firmou při řešení obdobných projektů.
The aim of this thesis is the analysis and subsequent proposal of alternative real project solutions using selected methods of project management. The output will therefore be analysis and proposal, which can be used by a company when solving similar projects.
Description
Citation
SLOŽILOVÁ, L. Návrh projektu "Dodávka osvětlení pro kompresorovnu podzemního zásobníku plynu v Třanovicích" ve firmě GENERI, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta práce – odpovězeno Doc. Baštinec - Znáte pojem minimální kostra grafu při využití síťových grafů? - odpovězeno Doc. Půža - Jaké matematické metody jste využila v práci? - odpovězeno Ing. Doskočil - Jaké je protiopatření proti nejvýznamnějšímu riziku? Jak to ovlivní náklady na projekt? - opovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO