Asynchronní motor s výkonem 3,8 kW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Úkolem této semestrální práce je návrh asynchronního motoru. Pro výpočet technických parametrů asynchronního motoru je použita analytická metoda, která je implementována do vytvořeného počítačového programu. Výsledek je ověřen pomocí programu ANSYS RMxprt. Technickým úkolem je umístit tento motor do určeného prostoru. Návrh sleduje stanovené technické parametry a výsledek respektuje požadovaný průměr statoru i optimalizaci jeho rozměrů. Pomocí programu ANSYS RMxprt jsou výsledky analyzovány s cílem najít technické řešení umožňující zmenšení rozměrů stroje. V závěru práce je návrh motoru změněn dle výsledků, které umožňují optimalizaci technických parametrů návrhu stroje.
This thesis deals with design of an induction motor. A computer program that implements the analytical method used for calculating the technical parameters of the motor is built and used in the first phase of design process of the induction machine. The design takes the defined technical requirements formulated for the engine into consideration: output power, speed and dimension of exterior diameter of the stator. Designed solution with the help of the computer program is verified with the help of the ANSYS RMxprt simulation program. Next, the results are being analyzed using ANSYS RMxprt with the goal of studying the options for reducing dimensions of the machine. In the last section of the thesis the gained insights are applied for proposing an optimized design for the induction machine.
Description
Citation
STOICAN, B. Asynchronní motor s výkonem 3,8 kW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student na úvod seznámil komisi s cíli své práce. Nejprve seznámil komisi se zdroji, ze kterých čerpal. Dále uvedl strategie pro návrh svého motoru. Na závěr představil svoje výsledky. Úroveň prezentace byla však dobrá, byly použity animace apod.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO