Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstranění AOX z vody

but.committeeprof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka představila významné výsledky své diplomové práce. Vedoucí diplomové práce přečetla svůj posudek a následně byl přečten posudek oponentky. Ta měla k práci několik připomínek a otázek, na které studentka následně odpověděla. Zkouška pokračovala ústní částí. Otázky z diskuze: doc. Zlámalová Gargošová - Proč jste vybrala z AOX dichlorfenoly? Podle čeho jste stanovovala výchozí koncentraci pro experimenty? Ing. Mergl - Domníváte se, že by bylo vhodné porovnat Váš experimnt i se sorpcí na granulované aktivní uhlí? Souvisí rozdílné sorbované množství se strukturou vybraných analytů? prof. Kučerík - Některé grafy vykazují velký rozptyl dat. Můžete vysvětli proč? Co je podmínkou, aby docházelo k sorpci? Může se adsorbent chemicky měnit?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRepková, Martinacs
dc.contributor.authorRutarová, Natáliecs
dc.contributor.refereeKotzurová, Ivetacs
dc.date.accessioned2022-05-24T07:52:04Z
dc.date.available2022-05-24T07:52:04Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce vznikla ve spolupráci s firmou Art Carbon a je zaměřena na sledování účinnosti adsorbentů ART SAND na odstranění AOX z vody. V teoretické části je uveden přehled a základní charakteristika AOX, jejich vliv na životní prostředí a možnost jejich odstranění. Experimentální část je zaměřena na studium účinnosti vybraných adsorbentů s následným využitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí. Pro sledování adsorpce 2,4-dichlorfenolu a 2,6-dichlorfenolu byly vybrány dva adsorbenty ART SAND ASSP50 a ASPP50-X dodané firmou ArtCarbon.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis was created in cooperation with the company Art Carbon and is focused on monitoring the effectiveness of ART SAND adsorbents in removing AOX from water. The theoretical part provides an overview and basic characteristics of AOX, their impact on the environment and the possibility of their removal. The experimental part is focused on the study of the effectiveness of selected adsorbents with the subsequent use of high performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection. Two ART SAND, ASSP50 and ASPP50-X adsorbents, supplied by ArtCarbon, were selected 2,4-dichlorophenol and 2,6-dichlorophenol to monitor adsorption.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationRUTAROVÁ, N. Sledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstranění AOX z vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other140803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204339
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthalogenované organické sloučeniny (AOX)cs
dc.subjectadsorpcecs
dc.subjectčištění odpadní vodycs
dc.subjectdichlorfenolcs
dc.subjectadsorbentcs
dc.subjectadsorable organically bound halogens (AOX)en
dc.subjectadsorptionen
dc.subjectwastewater treatmenten
dc.subjectdichlorophenolen
dc.subjectadsorbenten
dc.titleSledování účinnosti vybraných adsorbentů na odstranění AOX z vodycs
dc.title.alternativeMonitoring the effectiveness of selected adsorbents in removing AOX from wateren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-05-23cs
dcterms.modified2022-05-23-15:30:39cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid140803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.24 09:52:04en
sync.item.modts2022.05.24 08:13:19en
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140803.html
Size:
10.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140803.html
Collections