Kompenzace horizontálního pohybu lana při navíjení na drážkovaný lanový buben

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Úkolem této bakalářské práce je popsat stávající systémy horizontální kompenzace pohybu lana při navíjení na lanový buben a navrhnout vlastní řešení, které bude souborem svých vlastností vyhovovat především v oblasti divadelních technologií. Součástí řešení jsou základní výpočty a návrhová sestava.
The objective of this bachelor thesis is to describe the existing systems of compensation of horizontal movement of the rope during winding on the cable drum and to propose own solution providing characteristics complying especially with the requirements of the theatre technology branch. The design solution includes basic calculations and design assembly plan.
Description
Citation
NOS, R. Kompenzace horizontálního pohybu lana při navíjení na drážkovaný lanový buben [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO