Učební program - rovinná geometrie a streometrie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tento dokument popisuje způsob, jakým byl vytvořen prezentační sotfware matematiky pro základní školy. Tento program by měl pomoci pedagogovi při výkladu učiva a studentovi může tento nástroj pomoci pro pochopení látky. Po důkladném zvážení a spolupráci s pedagogy jsme vybrali jako objekt zájmu část matematiky s názvem rovinná geometrie a stereometrie. Přidala se k tomu i problematika zobrazení postupu při řešení konstrukčních úloh. V dokumentu je popsán postup práce  začínající analýzou, přes implementaci, až po testování. Důležitou částí je grafické rozhraní, ovládání programu a způsob vykreslování objektů v okně této aplikace.
The main theme of this document is to describe the way of creating presentation software of solid geometry and stereometry. This application tool should help teachers more to explain the subject. Student has opportunity with this application to better understand explained subject. After a long  deliberation and cooperation with teachers from primary school we decided to choose a solid geometry and  stereometry like the aim of this application. Later we added part where I solve the right method used in geometry constructions. In this document is described the process of work proceeding beginning with analysis, over implementation to testing. Important parts of this application are graphic interface, application control tools and the form of object graphical representation.
Description
Citation
STRAKA, T. Učební program - rovinná geometrie a streometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO