Návrh řešení části výrobní logistiky ve společnosti FIMES, a. s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění logistického toku ve slévárenské části společnosti FIMES, a.s. Na základě teoretických poznatků pak přistupuje k samotnému vyřešení problému s přesunem materiálu ve výrobě tak, aby docházelo k minimálním kvalitativním ztrátám na materiálu. Obsahuje návrh na zlepšení daného problematického místa.
This bachelor thesis focuses on anefficiency improvement in the logistics flow in the foundry part of FIMES, a.s. company. Basing on the theoretical knowledge comes up to own solution of the problem with the material movement in a production so that there were minimal qualitative losses on the material. Contains proposal to improvement of the given problematic point.
Description
Citation
VAŇKOVÁ, M. Návrh řešení části výrobní logistiky ve společnosti FIMES, a. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. - Otázka: Uveze vozík více výrobků? ODPOVĚZENO Doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. - Otázka: Jak přispěje vozík ke snížení reklamací? ODPOVĚZENO Výtka: U tabulek a obrázků jsou popisky neadekvátně umístěny. Otázky vedoucího práce a oponenta ODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO