Technologie selektivní katalytické redukce pro osobní automobily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Predložená bakalárska práca sa zaoberá technológiou selektívnej katalytickej redukcie. Týka sa znižovania emisií oxidov dusíka u naftových motorov. Opisuje jej jednotlivé časti, ich funkciu a umiestnenie v systéme. V súvislosti s opisovanou technológiou sú v prvej časti popísané jednotlivé škodlivé látky výfukových plynov. Druhá časť sa zaoberá emisnými limitmi a ich plnením. V ostatných častiach je popísaná samotná technológia vrátane popisu riešení niektorých výrobcov.
This bachelor’s thesis describes the selective catalytic reduction technology. It concerned of reducing nitrogen oxides in diesel engines. It describes components of the technology, their function and location in system. in first chapter there are described harmful substances of exhaust gas in connection with this technology. Second chapter contains description of emission standards. Next chapters are describing selective catalytic reduction and solutions of some manufacturers.
Description
Citation
JURÍK, J. Technologie selektivní katalytické redukce pro osobní automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student odprezentoval svoji závěrečnou práci a zodpověděl otázku oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO