Stavba v krajině - Winery

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Navrhuji dvě budovy situované v horní vyvýšené části řešeného území. Jedna budova je umístěna rovnoběžně s příjezdovou komunikací. Tvar budovy připomíná dlouhý kubus směřující ve směru příjezdové cesty a budova ubytování je navržena kolmo k tomuto objektu. Oba objekty jsou zasazeny suterénem do terénu. Budova ubytování je situována na jižní, světlou a teplou stranu s krásným výhledem.
Proposes two buildings located at the top of the raised part of the resolved region. One building is positioned parallel to the access road. The shape of the building recalls the long kubus facing in the direction of the driveway and the building of accommodation is designed perpendicular to the object. Both objects are embedded into the basement terrain. Accommodation building is situated on the south, bright and warm side with a beautiful view.
Description
Citation
GRÄTZOVÁ, D. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-01
Defence
Student odprezentoval svůj projekt a reagoval na otázky a připomínky oponenta, vedoucího práce a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO