Kritéria návrhu expozičního typu skleníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Skleníkové stavby jsou specifickými výstavními prostory, které vytvářejí podmínky pro vlastní existenci exponátů. Skleník svou konstrukcí vytváří chráněné vnitřní prostředí.
Greenhouse structures are specific exhibition spaces, which create the conditions for its own existence of exhibits. Greenhouse by its design creates a protected indoor environment.
Description
Citation
XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2014 s. 66-71. ISBN 978-80-214-4994-7
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO