Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením systému pro odsávání spalin nad spékacím roštem. První část je věnována obecnému pojednání o spékacím roštu, o jeho činnosti a o jednotlivých modifikacích. Další část se zabývá problematikou, která obnáší umístění krytu nad spékací rošt. V poslední části je proveden návrh optimálního řešení systému pro odsávání spalin a popsány důvody, které vedly k jeho výběru.
This bachelor thesis deals with solution for waste gases exhaustion system above the sinter grate. The first part is dedicated to the general treatise about sinter grate, its operations and individual modifications. Another part looks into issues covering placing of the cover above the sinter grate. Proposal of optimal solution of the waste gases exhaustion system is done in last part, where are described reasons, which lead to its choice.
Description
Citation
KRATOCHVÍLOVÁ, S. Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO