Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami zlepšenia presnosti a kvality regulácie pomocou rozvetvenia jednoduchého regulačného obvodu. Práca obsahuje popis jednoduchého regulačného obvodu a jednotlivé možnosti jeho rozvetvenia. Záver práce obsahuje návrh parametrov regulátora pre jednoduché a rozvetvené regulačné obvody spolu s regulačnými priebehmi nasimulovanými v programe Simulink.
This bachelor thesis deals with possibilities of improving the accuracy and quality by branching simple control loop. The work contains a description of a simple control loop and the different possibilities of its branching. The conclusion includes a proposal of control parameters for simple and branched control loops with regulator's waveforms simulated in Simulink program.
Description
Citation
BLAHÚT, L. Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) prof. Ing. Miluše Vítečková, Csc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO