Operační systém pro řízení vestavěných aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá výběrem operačního systému pro vestavěnou řídící jednotku parního sterilizátoru obsluhující barevný displej s dotekovým panelem. Na teoretické úrovni se zabývá architekturou vestavěných systémů a operačních systémů. U nich je pozornost soustředěna na správu procesů. Dále se zabývá přístrojem, pro nějž je vybírán operační systém, důvody pro jeho zavedení, jeho výhodami a nevýhodami v řídícím systému. Pak je součástí práce přehled a rozdělení OS do kategorií podle způsobu použití. A blíže jsou popsány dva open source operační systémy eCos a FreeRTOS. Z nich byl následně kód FreeRTOSe upraven z překladače GCC na překladač IAR. Poslední část práce popisuje architekturu a funkcionalitu vytvořené ukázkové aplikace. Ta pomocí dotekového panelu a barevného displeje umožňuje kreslit barevné nákresy, které se dají pomocí sériové komunikace přenášet do počítače.
This thesis deals with selection of operating system for embedded control unit of steam sterilizer with color touch screen. Theoretical part of the thesis deals with the architecture of embedded systems and operating systems with focus on process management. In addition, the thesis deals with a device for which the operating system is selected, the reason for its implementation, advantages and disadvantages in the control system. The thesis also contains categorization of operating systems by way of use. Of these, two open source operating systems eCos and FreeRTOS are described more thoroughly. The code of FreeRTOS was modified from GCC compiler to IAR compiler. The last part of the thesis describes architecture and functionality of the created demo application. Using the touch screen and color display, the application enables drawing of color schemes, which can be transferred to a computer using serial communication.
Description
Citation
KOLARÍK, T. Operační systém pro řízení vestavěných aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO