Testovací linka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci testovací linky. V práci jsou teoreticky popsány jednotlivé použité elektrické komponenty a také je zde popsána jejich praktická implementace. Jedna kapitola je věnovaná návrhu a popisu bezpečnostních prvků. Součástí práce bylo také vytvoření vizualizace a úprava programu.
This bachelor’s thesis is devoted to the design and implementation of a manufacturing test line. In the thesis, the individual used electrical components are theoretically described and their practical implementation is also described here. One chapter is devoted to the design and description of safety elements. Part of the work was also the creation of visualization and modification of the program.
Description
Citation
BARTONĚK, J. Testovací linka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kunz, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO