Využití genetického algoritmu pro detekci hran v lékařských obrazech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá možností využití genetického algoritmu k hranové detekci. Je představen návrh využívající zpracovaný originální obraz rozdělený do sub-regionů, na kterých je aplikována detekce genetickým algoritmem zvlášť. K dosažení cíle jsou využity jedince v podobě dvojrozměrného bitového pole, čemu jsou přizpůsobeny taky operátory genetického algoritmu. Funkce kvality je sestavena na základe hodnocení hranových obrazů minimalizací nákladů. Návrh je vytvořen a testován v prostředí Matlab.
This work deals with the possibilities of employing a genetic algorithm to edge detection. There is introduced a project which uses enhanced image divided into sub-regions, on which detection by genetic algorithm is applied. To achieving our goals are used individuals in two-dimensional bit arrays, for which are specially adjusted mutation and crossover operators. Cost minimization approach is used as fitness function. The project was created and tested in Matlab environment.
Description
Citation
SLOBODNÍK, M. Využití genetického algoritmu pro detekci hran v lékařských obrazech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Jehlička, CSc. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. (člen) Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Otázka Ing. Szabó: Vhodnost použité metody. Student odpověděl Otázka Ing. Kolář: Metoda aplikace genetických algoritmů. Student odpověděl. Otázka Doc. Drastich: Vlastnosti navržené metody. Ing. Szabó doplnil otázku. Student odpověděl. Otázka Ing. Kolář: Volba vstupních obrázků. Student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO