UML profil pro modelování komponentových systémů

but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Jaké kroky by bylo potřeba učinit, aby z vytvořeného modelu bylo možné generovat kód aplikace?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorPagáč, Jiřícs
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:13:42Z
dc.date.available2019-04-04T04:13:42Z
dc.date.created2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývá modelováním softwarových komponentových systémů v jazyce UML a rozšíření jazyka UML technikami meta-modelování s využitím technologie UML Profile za účelem vytvoření podpory pro vybraný komponentový systém. Dále se věnuje komponentově orientovanému vývoji. Jádro práce tvoří vytvoření metodologie pro tvorbu UML Profilů a demonstrace tohoto postupu na vybraném komponentovém systému včetně OCL omezení a popisu problémů při vytváření profilu. V práci je také popsána podpora této technologie v dostupných UML CASE nástrojích. Pro účely demonstrace práce obsahuje případovou studii obsahující příklad, který využívá vytvořený UML Profil. Profil je vytvořen v souladu se specifikací UML v2.3, OCL v2.2. Profil a demonstrace samotná využívá software IBM Rational Software Architect ve verzi 8.0.2.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the modeling of the Component Based Software (CBS) systems in the UML language and with extension of the UML language with using of meta-modeling techniques and with using of the UML Prodile technology. Thesis also deals with Component Based Development (CBD). The main part of this study deals with specifying of methodology for creating of UML Prodiles and with demonstration of this methodology on selected Component System meta-model by creating the profile including the OCL constraints and description of problems with creating of the prodile. Thesis also describes support of the UML Profile technology in existing UML CASE tools. For demonstration purposes thesis contains the case study with example which uses in this work created UML Profile. Profile is created in accordance with specification of UML version 2.3 and OCL in version 2.2. Demonstration is performed and profile itself is created using IBM Rational Software Architect version 8.0.2.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationPAGÁČ, J. UML profil pro modelování komponentových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42673cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54141
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectUML Profilcs
dc.subjectkomponentové diagramycs
dc.subjectkomponentové architekturycs
dc.subjectkomponentové systémycs
dc.subjectvývoj založený na komponentáchcs
dc.subjectCBDcs
dc.subjectOCLcs
dc.subjectmetamodelcs
dc.subjectmeta-modelovánícs
dc.subjectRational Software Architectcs
dc.subjectUML Profileen
dc.subjectcomponent diagramsen
dc.subjectcomponent based architecturesen
dc.subjectcomponent based systemsen
dc.subjectcomponent based developmenten
dc.subjectCBDen
dc.subjectOCLen
dc.subjectmetamodelen
dc.subjectmeta-modelingen
dc.subjectRational Software Architecten
dc.titleUML profil pro modelování komponentových systémůcs
dc.title.alternativeAn UML Profile for Modelling of Component-Based Systemsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:45cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid42673en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:14:43en
sync.item.modts2021.11.12 10:01:06en
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_42673.html
Size:
1.45 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_42673.html
Collections