Zhodnocení výroby ultralehkých letadel v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Závěrečná bakalářská práce rozebírá postavení českých výrobců ultralehkých letadel na zahraničním trhu a hodnotí jejich výrobu. Popisuje historii a vznik ultralehkého letectví v České republice a také zrod Letecké amatérské asociace, která ultralehké letouny spravuje. V práci jsou uvedeny definice lehkých letadel jak u nás, tak v USA a v Evropě, dále obsahuje katalog ultralehkých letadel z nabídky českých výrobců. Jsou zde uvedeny příklady vývoje největších českých výrobců ultralehkých letadel a také jejich srovnání se zahraniční konkurencí na americkém trhu lehkých sportovních letadel LSA.
The final bachelor’s thesis analyses the status of Czech producers of ultralight aircrafts to foreign markets and evaluates their production. It describes the history and emergence of ultralight aviation in the Czech Republic and the emergence of the Light Aircraft Association, which administers ultralight aircrafts. The work contains the definition of light aircrafts, both for the Czech Republic and the U.S. and Europe, also includes a catalogue of ultralight aircrafts from Czech producers. There are examples of the development of the largest Czech producers of ultralight aircrafts and also they are compared to their foreign competitors on the U.S. market of Light-sport Aircraft category LSA.
Description
Citation
ZVOLÁNEK, J. Zhodnocení výroby ultralehkých letadel v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO