Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této diplomové práci se zabývám koncepčním návrhem vozu kategorie E2 pro závody do vrchu dle příslušných řádů FIA. Dále se zabývám detailním návrhem přední i zadní nápravy a rámu vozidla. Diplomová práce je od počátku zpracovávána s pomocí CAD systému Autodesk Inventor 2011, ve kterém byly vytvořeny všechny náčrty a modely. Měření změny geometrie náprav během zdvihu jsem provedl v MBS programu MSC Adams 2010 a pevnostní výpočet rámu jsem provedl v programu ANSYS Workbench 12.1.
This diploma thesis describes the design of the E2 hill climb car and it is design by following the FIA rules. Next parts are focused on detailed design of the front and rear suspension and design of the frame. Diploma thesis is processed using CAD system Autodesk Inventor 2011, in which was created all sketches and models. The suspension geometry during bound and rebound movement of the wheel was made in MBS system MSC Adams 2010. FEM analysis of the frame was made in ANSYS Workbench 12.1.
Description
Citation
MALCHÁREK, M. Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student seznámil zkušební komisi se svým obsahem diplomové práce a zodpověděl dotazy oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO