Hydraulické soustavy letadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce „Hydraulické soustavy letadel“ je zaměřena na problematiku hydraulického přenosu sil pro ovládání letounu. V první a druhé části jsou shrnuty hlavní charakteristiky hydraulických soustav a základní fyzikální vlastnosti kapaliny. Ve třetí části jsou popsány jednotlivé součásti hydraulických soustav a jejich charakteristiky. Čtvrtá část obsahuje popis a schémata zapojení různých typů hydraulických okruhů, pátá část popisuje typy servomechanismů řízení. V kapitolách 6 a 7 je popis hydraulických soustav dvou našich letounů L – 159 a L – 410. Následuje statistický přehled silových instalací malých a středně velkých letounů a porovnání vlastností různých forem přenosu síly. Na závěr je provedeno vyhodnocení statistického přehledu.
Work "Hydraulic system of aircraft" is focused on the issue of hydraulic transmission of forces to control the airplane. The first and second part summarizes the main characteristics of hydraulic systems and the basic physical properties of liquids.The third section describes various components of hydraulic systems and their characteristics. The fourth part contains a description and diagrams of different types of hydraulic circuits and the fifth part describes types of servocontrol systém of aircraft. In chapters 6 and 7 are descriptions of hydraulic systems of two Czech airplanes, L - 159 and L – 410. The next part contains statistical summary of power installations in small and medium-sized airplanes, and comparison of properties of different forms of transmission power. Finally, the evaluation of the statistical summary is carried out.
Description
Citation
PULLER, T. Hydraulické soustavy letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO