Hodnocení kvality snímků sítnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vlastnostmi barevných snímků sítnice, které jsou pořízeny digitální fundus kamerou a principem funkce těchto kamer. Podrobněji jsou zde popsány základní operace pro předzpracování nejen snímku sítnice, ale i pro ostatní biomedicínské obrazy. Teoretické poznatky z těchto základních operací pro zpracování obrazu jsou využíty k vytvoření algoritmu v programovém prostředí Matlab pro kvantitativní hodnocení kvality snímku sítnice i modelových dat z hlediska zaostření. Zjištěné výsledky jsou porovnány a zaneseny do grafických závislostí.
This thesis deals with the properties of retinal images, which are taken with a digital fundus camera. The basic image processing operations are described and applied on biomedical images. Based on these operations, the algorithm for image quality assessment is designed and implemented in Matlab. The quality metrics quantify the focusing. The proposed methods are tested on two datasets and the results are presented and discussed.
Description
Citation
TVARŮŽEK, M. Hodnocení kvality snímků sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO