Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem bakalářské práce je „Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku.“ První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se metod hodnocení a odměňování. V druhé části je analyzován současný stav společnosti, který je podkladem pro návrh vlastního řešení. Poslední část obsahuje doporučené návrhy na zlepšení současného systému hodnocení a odměňování.
Subject matter of bachelor´s work is „Proposal for Changes in the Employee Evaluation and Remuneration System of a Selected Company.“ First part focuses on a summary of theoretical knowledge relating to methods of evaluating and rewarding. Second part of this work contains present conditions in the company which is background for my own solution. The last section contains the recommended proposal for improving the current system of evaluating and rewarding.
Description
Citation
JONÁŠ, P. Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO