Návrh paměti CACHE pro síťové aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou generickej cache pamäte pre široké spektrum sieťových aplikácií. Najprv sú diskutované hlavné aspekty na výkonnosť. V náväznosti na to je navrhnutá architektúra a pamäť implementovaná s rešpektom pre zvolenú cieľovú technológiu. Hlavnými generickými parametrami sú: dátová šírka, veľkosť riadku, asociativita, počet riadkov a spôsob výberu obete. Cache podporuje zreťazené spracovanie, ktoré umožňuje každý hodinový cyklus vykonať jednu požiadavku. Pre overenie funkcionality  bola výsledná komponenta dôkladne odsimulovaná a nakoniec bola jej činnosť odskúšaná v hardware na doske Combo6X.
This thesis deals with design and implementation of generic cache memory for a wide range of network applications. Firstly, aspects with influence on performance are discussed. Then architecture is proposed and implemented with respect to the given technology. The main selectable parameters of  the design are: data path width, line size, associativity, number of lines  and replacement policy. Cache is also pipelined and therefore is able to process one request for reading or writing every clock cycle. The resulting component has been thoroughly simulated to verify its functionality and finally, its operation has also been tested in hardware on the Combo6X  board.
Description
Citation
SOĽANKA, L. Návrh paměti CACHE pro síťové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO