Urbanistická studie konverze Tomioka Silk Mill, Japonsko

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Přádelna hedvábí ve městě Tomioka, výjimečné průmyslové dědictví v Prefektuře Gunma na ostrově Honšu, je čekatelem k zapsání na Seznam světového dědictví Unesco. Bývalá továrna, dokument transferu francouzské technologie a japonské architektury, byla realizována na principu klasického zónování továrny. Konverze továrny na celoměstské funkce se odráží v novém urbanistickém řešení areálu v městském kontextu. Projekt navrhuje a prověřuje řešení funkčních zón pro uživatele a prohlídkových tras pro turisty. Součástí je hodnocení potenciálu továrních objektů, přírodního rámce továrny i funkčních celoměstských vztahů.
The Tomioka Silk Mill, an extraordinary industrial heritage in the Prefecture of Gunma on the Honshu island, is waiting to be included to the List of Unesco (nowadays is only on the List Tentative). Former factory, documenting the integration of French technology and Japonese architecture, was realised on the principle of classical factory zoning. The conversion of the mill, aiming at multiple-municipal functions, is reflected in a new urbanistic conception of the area in the municipal context. The project proposes and checks functional zones for users and sightseeing routes for turists. The part of that is evaluating the potential of the mill objects, of the landscape of the mill and of the functional municipal relations.
Description
Citation
HAVLÍK, J. Urbanistická studie konverze Tomioka Silk Mill, Japonsko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)
Date of acceptance
2012-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO