Úlová váha

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je provedení rešerše o možnostech řešení návrhu úlové váhy pro venkovní použití s možností odesílání dat na dálku a reálná konstrukce prototypu. V úvodní části jsou popsány parametry osmi na trhu dostupných úlových vah. Dále jsou blíže popsány principy, výhody a nevýhody některých snímačů hmotnosti používaných komerčně. Následuje popis komunikačních rozhraní používaných v IoT aplikacích. Na základě popisů jsou pak vybrány technologie nejvhodnější pro aplikaci při dálkovém odečtu hmotnosti včelího úlu. Nakonec je popsána praktická konstrukce úlové váhy.
The focus of this bachelor‘s thesis is to retrieve available information about possibilities of solution design of a beehive scale, which should be used in the countryside and has the option of remote data sending. The next step is to build a prototype of that scale. The introductory part contains a parameter description of eight types of commercial beehive scales. The next part is focused on principles, positives and negatives of some commercial weight sensors. The following section deals with communication interfaces used in the IoT. In conclusion is made a selection of the most appropriate technologies for remote weighing beehives, based on the previous research. The last part is devoted to the description of prototype construction.
Description
Citation
ŽILKA, M. Úlová váha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen) Ing. Radim Hrdý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: Nebylo by možné moduly doplnit malým fotovoltaickým panelem? Z jakého důvodu se úly váží? Co je užitnou informací z měření? Jak je zajištěna těsnost systému? Uvažoval jste o signalizaci nulové váhy? Poslaná data se ukládají na server?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO