Zřízení pozice odborníka v oblasti myoskeletální ergonomie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru zřízení pozice odborníka v oblasti myoskeletální ergonomie. Práce se zabývá analýzou prostředí a konkurence v této oblasti, dále sestavením marketingového mixu, kalkulace a rozpočtu. Dílčí část práce se zabývá ekonomickými dopady poškození pohybového systému pracovní činnosti člověka, preventivními opatřeními těchto poškození, výhodami a nevýhodami zřízení pracovní pozice odborníka v oblasti myoskeletální ergonomie.
The objective of the thesis is the elaboration of a business plan and the establishment a position of expert in the field of musculoskeletal ergonomics. The work deals with the analysis environment and competition in this area, as well as constructing a marketing mix, costing and budget. Special part of the thesis deals with the economic impacts caused by musculoskeletal, disorders with respect to work activities, prevention, of such, disorders, and, the advantages and disadvantages of establishing of a new working position musculoskeletal ergonomics area.
Description
Citation
HEJZLAROVÁ, T. Zřízení pozice odborníka v oblasti myoskeletální ergonomie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (místopředseda) RNDr. Hana Lepková (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
otázky oponenta: odpovězeno otázky vedoucího: odpovězeno ot.1) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. Bylo zřizováno pracovní místo či činnost OSVČ? Vede OSVČ daňovou evidenci? Vysvětlení a odůvodnění navrhovaných nákladů? Odpovězeno s výhradami ot.2) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. Jaké nástroje marketingové komunikace by byly využity pro dostání se do podvědomí zákazníků? Odpovězeno ot.3) doc. Paedr. Emil Řepka, CSc. Co je svalový korzet? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO