Best practices firem a jejich transfer

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Abstract
Učící se organizace a firmy postavené na znalostech jako základna znalostní ekonomiky jsou výzvami začátku 21. století. Nové paradigma přináší řadu nových otázek a úkolů. Hovoříme o lidském kapitálu firmy a jeho rozvoji, ale kdo je vlastníkem tohoto kapitálu – firma, její zaměstnanci, či hovoříme o jisté formě sdílení? Jak můžeme efektivně využívat a rozvíjet lidský kapitál firmy aniž bychom nalezli hranice a pravidla rozvoje zaměstnance firmy jako jednotlivce a učením firmy jako celku? Tento článek se zaměřuje na problematiku rozvoje znalostního kapitálu firem formou sdílení best practices jednotlivců, skupin, firem, regionů apod. Článek popisuje výsledky terénního šetření, které proběhlo v rámci projektu OP RLZ 0207, a hledá odpovědi na otázky, za jakých podmínek jsou firmy ochotné sdílet své free knowledge ve formě best practices a jaké jsou preference zaměstnanců firem při přebírání těchto chytrých praktik a jejich aktivním využívání.
Description
Citation
Trendy ekonomiky a managementu. 2007, I, č. 1, s. 109-116. ISSN 1802-8527.
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/vedecky-casopis/aktualni-cislo/111-cislo1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO