Návrh projektu pro rozvoj firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu rozvoje výrobní firmy s efektivním využitím dřevěného odpadu ve městě Znojmě, a to přímo ve společnosti Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na mezery na trhu daného odvětví. V práci jsou vyhodnoceny postupy a metody pro úspěšnou realizaci projektu.
The bachelor thesis is focused on a proposal of project for production company with effective use wood waste in Znojmo, and directly in Dřevotvar, production team Znojmo. The proposal react to current economic situation and to the spaces on the market in this branch. In bachelor thesis are evaluated correct process and methods for succesful implementation of project.
Description
Citation
MATUŠKOVÁ, L. Návrh projektu pro rozvoj firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (předseda) Ing. Jarmil Cileček (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO