Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce obsahuje přehled soudobých metod vyhodnocování povrchu součástí, obvyklých měřicích přístrojů a vyhodnocovaných parametrů. Hlavní část práce je věnována pokročilým metodám vyhodnocování topografie povrchu, včetně aplikace nové bezkontaktní techniky měření Alicona G4. Experimentální část se zabývá zejména studiem parametrů textury povrchu čelně soustružené hliníkové slitiny AlCu4MgSi. Zejména se jedná o studii vlivu posuvu nástroje s nepovlakovanou břitovou destičkou GIPA-6.00-3.00 (ISO 513 N05-N25, Iscar), na vybrané profilové a povrchové parametry, včetně srovnání výsledků dosažených dotykovou metodou (Form Talysurf Intra 50, Taylor Hobson) a bezdotykovou metodou (IFM G4, Alicona).
This paper provides an overview of contemporary methods for evaluation of the part surface, nowadays measurement devices and evaluated parameters. The main part of the paper is devoted to advanced methods of surface topography evaluations including the application of the new non-contact measurement technique Alicona G4. The experimental part deals mainly with a study of surface texture parameters of the machined aluminium alloy AlCu4MgSi when face turning. It concerns mostly a study of the tool feed rate influence (the uncoated insert GIPA-6.00-3.00, ISO 513 N05-N25, Iscar) on selected profile and surface parameters, including comparison of measurement results achieved by the contact (Form Talysurf Intra 50, Taylor Hobson) and non-contact method (IFM G4, Alicona).
Description
Citation
METELKOVÁ, J. Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Proč jste zvolila technologii čelního soustružení? Jak si vysvětlujete rozdíly ve výsledcích získaných bezdotykovou a dotykovou metodou. Ovlivňuje reflexní plocha získané výsledky? Proč při výrobě vzorku byl použit nástroj s velkým rádiusem? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO