Informační portál městyse

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce pojednává o informačním portálu městyse Zubříč. V úvodu je popsán současný stav informačních portálů obcí a měst. Dále jsou zde vymezeny a také vysvětleny pojmy, které s touto problematikou souvisejí. Následuje část, popisující rozčlenění systému. V této části jsou vysvětleny jednotlivé role aktérů, včetně jejich oprávnění. Závěr práce popisuje způsob testování a možná rozšíření do budoucna.
This working handle with about information system of the market-town Zubříč. The introduction describes the present state of the information systems of the villages and towns. Further there are determitation as well as illustrate the notions, which are related whith this problems. Next part describes the dismemberment of system. In this part are illustrated the individual role of participants, including their reason.The conclusion of the work describes the way of the testing and the other expansion into the future.
Description
Citation
BÍLEK, R. Informační portál městyse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO