Zpracování a analýza lidského plicního mikrobiomu z nanopórových sekvenačních dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje zpracování a analýze plicního mikrobiomu z nanopórových sekvenačních dat. V úvodu čtenáře seznamuje s plicním mikrobiomem a jeho složením při zdraví i nemoci. Dále se pak věnuje jednotlivým sekvenačním technologiím se zaměřením na nanopórovou sekvenaci. Na závěr se práce zaměřuje na několik metod analýzy plicního mikrobiomu. V praktické části bakalářské práce je provedeno základní zpracování sekvenačních dat a následně jejich taxonomická analýza a nalezení genů antibiotické rezistence. Ze získaných výsledků je pak vyhodnoceno složení plicního mikrobiomu v každém ze zpracovávaných vzorků.
This bachelor’s thesis deals with processing and analysis of the human lung microbiome from nanopore sequencing data. Firstly this thesis introduces the lung microbiome and its composition in health and illness. Then it focuses on generations of sequencing technologies, mainly describing nanopore sequencing. The last chapter discusses different methods used for lung microbiome analysis. The practical part of this thesis preprocesses sequencing data, followed by their taxonomic analysis and the search for antibiotic resistance genes. From the obtained results, the composition of the lung microbiome in each of the processed samples is then evaluated.
Description
Citation
MOLÍKOVÁ, A. Zpracování a analýza lidského plicního mikrobiomu z nanopórových sekvenačních dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Martin Králík (člen) Ing. Radovan Smíšek (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Smíšek položil otázku jaký je práh shody pro vzorek, aby byl označen jako lidský? Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO