Mikroprocesorový modul řízení předstihu zapalování dvoutaktního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce pojednává o řešení problematiky mikroprocesorem řízeného bezkontaktního zapalování pro dvoutaktní, jedno a dvouválcové motory. Mechanické řešení je koncipováno pro motocykly JAWA a ČZ, či motory s obdobným uspořádáním. Zařízení využívá bezkontaktního snímání stavu motoru pomocí neelektrických snímačů. Při návrhu je kladen důraz na jednoduchost celého systému a minimalizaci zásahů do stávající mechaniky motoru, potažmo celého vozidla, jeho elektrické a mechanické soustavy. Význam konstrukce celého zařízení spočívá v bezkontaktním spínání a možnosti nastavení křivky předstihu s ohledem na více parametrů aktuálního stavu motoru jako jsou otáčky motoru, zatížení motoru a jeho teplota.
This paper deals with the problem of two-stroke engine pre-ignition controller with the use of microcontroller for single-cylinder engine and double-cylinder engine. The mechanical design is drawn for motorcycles JAWA and ČZ and for engines of the same mechanical type. The establishment uses non-contact status analysis of engine with non-electric sensor. The very important thing for the design is the simplicity of the establishment. The other important thing is the minimisation of mechanical arrangement of engine and the vehicle as a whole. The importance of this establishment is non-contact switching and the possibility of changing pre-ignition maps depending on the number of rotations per minute, the temperature and the load of the engine.
Description
Citation
VESELÝ, T. Mikroprocesorový modul řízení předstihu zapalování dvoutaktního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise. Otázky členů komise: doc. Ondráček: Jaké parametry byste použil pro indikaci a hodnocení chyb v systému.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO