Implementace CMM při posuzování kvality business procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce rozebírá problematiku managementu jakosti, procesního řízení a vyspělostních modelů. Představuje prototyp webového nástroje pro podporu implementace CMMI pro služby. Jeho koncept, implementaci a možnosti použití ve zvolené společnosti. Analyzuje hlavní činnost společnosti a navrhuje zlepšení v souladu s modelem CMMI.
The paper examines the characteristics of quality management, business process management and process maturity models. Presents a prototype of web-based tool to support the implementation of CMMI for Services, its concept, implementation and application in the selected company. It analyzes the main activities of the company and suggests improvements in accordance with the CMMI model.
Description
Citation
SLOBODNÍK, T. Implementace CMM při posuzování kvality business procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Stručně vysvětlete způsob propojení entit/tabulek GenericSubpractice_... a GenericSubpractice, jak je popsáno na str. 46 (co jsou v daných tabulkách primární a cizí klíče a jak je zajištěna referenční integrita). Kterou normální formu vaše řešení splňuje, případně, co je potřeba pro jejich splnění? Jaké úrovně CMMI dosahuje organizace, kde byla vaše aplikace testována? Vedlo nasazení vaší aplikace ke změně úrovně procesní vyspělosti v dané organizaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO