Šnekový dopravník pro dopravu ocelových broků do otryskávače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářská práce je návrhové a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu ocelových broků do tryskače ocelových součástek dle zadaných parametrů. Je zde proveden výpočet základních rozměrů dopravníku, návrh pohonné soustavy, výpočet zaplnění žlabu, stanovení celkové hmotnosti šneku, návrh uložení šneku a pevnostní kontrola funkčních částí. Tato práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace.
The aim of this thesis is the design and the design of screw conveyor for transporting steel shot blast machines to steel components according to the supplied parameters. Here is the calculation of the basic dimensions of the conveyor, the design of the propulsion system, the calculation of the filling of the trough, the determination of the total weight of the Auger, Auger and saving design strength control functional parts, this work is composed of technical reports and drawings.
Description
Citation
STANĚK, L. Šnekový dopravník pro dopravu ocelových broků do otryskávače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO