Simulace evakuace osob ze školského zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá modelací evakuace osob, konkrétně u budovy Gymnázia Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice. Dále nastiňuje možnosti ohrožení měkkých cílů a jejich následnou ochranu. Model budovy byl tvořen v programu Revit a modelace pohybu osob v programu Pathfinder. V práci srovnávám evakuační procesy za různých podmínek.
The Bachelor thesis is focused on basic principles of soft targets security and on threats aimed at them. Part of this thesis is about the process of an evacuation movement modeling from a grammar school building, specifically the grammar school in Brno-Řečkovice. The model of the building has been created in the Revit program and the simulation of the movement in the Pathfinder program, which is based on agent simulation technologies. As for the methodology, the thesis is a comparison of the evacuation processes under different conditions.
Description
Citation
TESAŘ, M. Simulace evakuace osob ze školského zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - předseda, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tereza Komárková - tajemník, Ing. Marie Rusinová, Ph.D. - člen, Mgr. Martina Hortová - člen, Ing. Petra Okřinová - člen,
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student Martin Tesař seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Simulace evakuace osob ze školského zařízení~ reagoval uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO