Príbeh gesta

Abstract
Vo svojej bakalárskej práci sa chcem zaoberať detailom ľudského teľa, a dôležitosťou tohto detailu. Detail ktorý som si zvolil je ruka v geste. Vybral som si ju vďaka svojej jedinečnej schopnosti rúk odovzdávať informácie alebo emócie prostredníctvom gest. Skrze gestá sa dá vyjadriť plejáda výrazov. Od jednoduchého vyjadrenia nesúhlasu až po vedecký termín. Práve tento aspekt ma zaujal a ďalej ho vo svojej práci sledujem hlavne z estetického hľadiska. Tvorba konceptu sochy pritom bola procedurálna a vznikala z jednotlivých krokov ktoré som počas navrhovania konal.
In my bachelor thesis I want to deal with the detail of the human body and the importance of this detail. The detail I chose is a hand in a gesture. I chose it because of its unique ability to convey information or emotions through gestures. A gesture of expressions can be expressed through gestures. From a simple disagreement to a scientific term. It was this aspect that fascinated me and I continue to follow it in my work mainly from an aesthetic point of view. The creation of the concept of the sculpture was procedural and arose from the individual steps that I took during the design.
Description
Citation
MATUŠEK, J. Príbeh gesta [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) Mgr. Martin Dostál (člen) akad. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby student představil svou práci – vysvětlil řešení instalace a kinetiku objektu. Následovalo čtení posudků vedoucího práce a oponentky. Poté student odpověděl na dotazy. Následně se vedla intenzivní diskuze nad ztvárněním gest rukou v různých autorských přístupech a také nad konkrétním instalačním řešením – umístěním sochy v rámu dveří. Posledním výrazným tématem rozpravy bylo technologické řešení, resp. využití 3D tisku a konkrétní postupy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO