Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se věnuje vývoji softwarové aplikace, která má za úkol počítat vybrané ukazatele. Teoretická část popisuje význam jednotlivých ukazatelů používaných v aplikaci. Praktická část se věnuje popisu aplikace, její naplnění daty od firmy ANECT a. s. a následně posouzení výstupů.
This bachelor thesis deals with development of software application, witch aims to count selected economic. The theoretical part describes signifikance indicators individually used in application. The practical part deals with the description of the application, its filling with datas from company ANECT a. s. and subsequently an assessment of the output.
Description
Citation
ZDRAŽILOVÁ, E. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázky vedoucího práce - Odpovězeno Otázky oponenta práce - Odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc Existují na trhu již existující řešení ? - Odpovězeno Jaké jsou náklady této aplikace ? - Odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc Proč byla zvolena metoda čisté současné hodnoty ? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO