Studie typových řad tahačových vibračních válců

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce popisuje princip zhutňování, celkové konstrukční uspořádání současných vibračních tahačových válců, jejich hlavní konstrukční celky a důležité technické a provozní parametry. Dále tato práce obsahuje porovnání hlavních parametrů strojů v rámci jednotlivých hmotnostních řad.
The bachelor's thesis describes principle of compaction, general structural design of current single drum vibratory rollers, their main constructional units and important technical and operating parameters. The thesis includes comparison of main parameters of machines within the weight ranges.
Description
Citation
VOTROUBEK, J. Studie typových řad tahačových vibračních válců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO