Inteligentní teploměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předložená práce se zabývá problematikou připojení teplotních čidel k mikrokontroléru MCF52233. V úvodních kapitolách se nachází popis principů a vlastností snímačů teploty a jejich možnosti připojení k mikrokontrolérům. Dále následuje konkrétní návrh a popis realizace připojení senzorů DS1620 (inteligentní senzor teploty, který komunikuje po sériové synchronní lince), DS18B20 (inteligentní senzor teploty, komunikující po sběrnici 1-Wire), LM335 (precizní teplotní senzor) a KTY81-210 (odporový křemíkový senzor teploty). Pro komunikaci se senzory bylo vytvořeno potřebné softwarové vybavení pro mikrokontrolér MCF52233. Komunikace s nadřazeným počítačem PC byla řešena prostřednictvím USB rozhraní. Pro zobrazení hodnot teplot na PC bylo vytvořeno potřebné softwarové vybavení. Kromě realizované komunikace prostřednictvím sběrnice USB, byl proveden teoretický rozbor komunikace prostřednictvím sběrnice Ethernet. Na přiloženém CD je testovací software pro mikrokontrolér a počítač PC, které umožňují získání teploty ze senzorů a zobrazení na obrazovce PC.
This graduation thesis deals with temperature sensors and theirs connection to the microcontroller MCF52233. In the introductory chapters there is description of the principles and characteristics of the heat sensitive elements and theirs abilities of connection to the microcontrollers. Further there is a real proposal and description of the connection realization with sensors DS1620 (intelligent temperature sensor which communicates via serial synchronous link), DS18B20 (intelligent temperature sensor which communicates via 1-Wire bus), LM335 (precise temperature sensor) and KTY81-210 (resistance temperature sensor which is made of silicon). There was a need to create software for the communication between sensors and microcontroller MCF52233. Communication with the superior PC computer was done by USB interface. Software background was created to show temperature readings on the PC computer. Besides the realized USB communication there was done theoretical analysis of the communication via Ethernet bus. On the enclosed CD you can find testing software for the microcontroller and PC computer which allows you to get temperature values from sensors and show them on the screen of the PC computer.
Description
Citation
WIRT, T. Inteligentní teploměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO