Decreasing thermal stresses in steam generator collector welds area using external cooling

dc.contributor.authorKrautschneider, Romancs
dc.contributor.authorJoch, Lukášcs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume12cs
dc.date.accessioned2022-05-10T10:52:22Z
dc.date.available2022-05-10T10:52:22Z
dc.date.issued2016-05-05cs
dc.description.abstractPresented paper deals with possibility of external cooling of steam generator welds area to decrease internal tensile thermal stresses which are one of the causes of cracking in this area. On various WWER-440 nuclear power plants (NPP) steam generators (SG) occurred quite serious problem of cracking in weld joints connecting primary collectors to the SG vessels nozzle. The cause of this cracking is stress corrosion cracking (SCC) mechanism. Results of these analyses showed that by proper external cooling of the weld area it is possible not just to decrease significantly existing tensile stresses, but to change them into compressive ones. This of course would have great impact on crack occurrence and growth.en
dc.description.abstractUvedený článek se zabývá možností vnějšího chlazení kolektoru parního generátoru v oblasti svaru, za účelem snížení tahového napětí od teploty, které jsou jednou z příčin vzniku trhlin v této oblasti. Na různých jaderných elektrárnách typu VVER-440 se vyskytly poměrně závažné vady spojené se vznikem trhlin ve svarovém spoji spojujícím primární kolektory s nátrubky parního generátoru. Příčinou těchto trhlin je mechanizmus korozního praskání pod napětím (SCC). Výsledky těchto analýz ukazují, že vhodným vnějším chlazením svaru je možné nejen výrazně snížit existující tahové napětí, ale dokonce je změnit v tlakové. To samozřejmě bude mít velký vliv na vznik trhlin a jejich další šíření.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent12-17cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationProcedia Materials Science. 2016, vol. 12, issue 1, p. 12-17.en
dc.identifier.doi10.1016/j.mspro.2016.03.003cs
dc.identifier.issn2211-8128cs
dc.identifier.other109173cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204196
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Materials Sciencecs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211812816000122cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2211-8128/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectsteam generatoren
dc.subjectthermal stressesen
dc.subjectexternal coolingen
dc.subjectstress corrosion crackingen
dc.subjectdissimilar metal welden
dc.subjectparogenerátor
dc.subjectteplotní namáhání
dc.subjectvnější chlazení
dc.subjectkorozní praskání pod napětím
dc.subjectheterogení svarový spoj
dc.titleDecreasing thermal stresses in steam generator collector welds area using external coolingen
dc.title.alternativeSnížení tepelného namáhání kolektorů parogenerátoru v oblasti svarového spoje pomocí externího chlazenícs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-109173en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.05.10 12:52:22en
sync.item.modts2022.05.10 12:14:11en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
1s2.0S2211812816000122main.pdf
Size:
512.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
1s2.0S2211812816000122main.pdf