Decreasing thermal stresses in steam generator collector welds area using external cooling

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-05-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Presented paper deals with possibility of external cooling of steam generator welds area to decrease internal tensile thermal stresses which are one of the causes of cracking in this area. On various WWER-440 nuclear power plants (NPP) steam generators (SG) occurred quite serious problem of cracking in weld joints connecting primary collectors to the SG vessels nozzle. The cause of this cracking is stress corrosion cracking (SCC) mechanism. Results of these analyses showed that by proper external cooling of the weld area it is possible not just to decrease significantly existing tensile stresses, but to change them into compressive ones. This of course would have great impact on crack occurrence and growth.
Uvedený článek se zabývá možností vnějšího chlazení kolektoru parního generátoru v oblasti svaru, za účelem snížení tahového napětí od teploty, které jsou jednou z příčin vzniku trhlin v této oblasti. Na různých jaderných elektrárnách typu VVER-440 se vyskytly poměrně závažné vady spojené se vznikem trhlin ve svarovém spoji spojujícím primární kolektory s nátrubky parního generátoru. Příčinou těchto trhlin je mechanizmus korozního praskání pod napětím (SCC). Výsledky těchto analýz ukazují, že vhodným vnějším chlazením svaru je možné nejen výrazně snížit existující tahové napětí, ale dokonce je změnit v tlakové. To samozřejmě bude mít velký vliv na vznik trhlin a jejich další šíření.
Description
Citation
Procedia Materials Science. 2016, vol. 12, issue 1, p. 12-17.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211812816000122
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO