Konstrukce soustruhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je konstrukce soustruhu. První část této práce obsahuje stručný přehled soustruhů a jejich hlavních částí, používaných v současné době. Druhá část této práce obsahuje volbu základních technických parametrů soustruhu, potřebné výpočty a konstrukční řešení. Součástí práce je 3D model soustruhu, výkres sestavy a kusovník vytvořený v programu SolidWorks 2012.
The subject of this bachelor’s thesis is a design of a turning machine. The first part of this thesis includes brief overview of turning machines and their main parts used nowadays. The second part includes the choice of basic technical parameters, necessary calculations and structural solution. 3D model of lathe made in SolidWorks 2012 Premium, assembly drawing and parts list are included.
Description
Citation
STRÁNSKÝ, M. Konstrukce soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO