Vodní paprsek s 3D hlavou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Téma diplomové práce je zaměřené na technologii vodního paprsku a na rozměrovou a tvarovou přesnost vyráběných dílů. V teoretické části je popsán princip technologie a současné využití ve strojírenském průmyslu. Kromě toho se teoretická část věnuje popisu jednotlivých dílů stroje, které jsou v současné době využívány. Z velké části se práce zabývá technologií 3D řezání a příslušenstvím pro eliminaci podřezu. Praktická část je zaměřena na rozměrovou a tvarovou přesnost součástí vyráběných technologií vodního paprsku za použití 3D hlavy při různých rychlostech řezu. V neposlední řadě jsou v práci rozebrány náklady na provoz a údržbu stroje. Z hlediska údržby je porovnávaná skutečná životnost dílů s životností, kterou deklaruje výrobce stroje.
The diploma thesis is focused on waterjet technology, dimensional and shape accuracy of manufactured parts. In the theoretical section, the principle of technlogy and its use in engineering industry at the present time, are described. Moreover, the theoretical section includes discription of every single parts of the machine of waterjet cutting, that are nowadays used. The biggest part of diploma thesis focuses on 3D cutting technology and on attachments for elimination of undercutting. Practical section focuses on dimensional and shape accuracy of manufactured parts manufactured by waterjet technology that makes use of 3D head and different cutting speed. The practical section also includes operating and maintenance cost of the machine. In terms of maintenance, real service life of components is compared there with a lifespan declarated by machine producer.
Description
Citation
VLČEK, H. Vodní paprsek s 3D hlavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Charakterizujte jednotku MESH. 2) Které minerální materiály jsou vhodné po strance designu pro gravírování abrazivním vodním paprskem? 3) Byl jste přítomen u údržby stroje? 4) Jak je možné ošetřit obrobek po obrábění? 5) Vyhodnocení rozměrové a geometrické přesnosti. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO