Možnosti softwaru SinuTrain Operate 4.4 při programování CNC obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce poukazuje na základní poznatky z problematiky technologie frézování a uvádí jednotlivé možnosti programování CNC strojů. Dále stručně popisuje těžkoobrobitelné materiály, včetně metod jejich obrábění a základy upínání obrobků. Vysvětluje a poukazuje na jednotlivé možnosti softwaru Sinumerik Operate 4.4 – ShopMill při zpracování programu pro navrženou součást, vyráběnou technologií frézování.
This thesis points to the knowledge of milling technologies and the various possibilities by programming CNC machines. Further shortly describes hard materials, with methods of their machining and basics of workpiece clamping. Explains and points out to the various software options Sinumerik Operate 4.4 - ShopMill during processing program of designed component produced by using milling technology.
Description
Citation
OŠŤÁDAL, J. Možnosti softwaru SinuTrain Operate 4.4 při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Posuv na zub, jaký následně programujeme? 2) Intenzivní chlazení. 3) Technologický postup, programování. 4) Tenkostěnné obrábění. 5) Cena výroby součásti. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO