Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na analýzu podnikatelského subjektu za pomoci vybraných strategických a ekonomických metod. Současný stav podnikatelského subjektu je posouzen na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Koncepty na zlepšení současného stavu jsou založeny na identifikovaných rizicích a příležitostech.
This thesis is focused on analysis of business entity with selected strategic and economic methods. The current status of the business entity is evaluated based on analysing external and internal environment. Concepts to improve the current state of the business entity are based on identified risks and opportunities.
Description
Citation
ZETKA, D. Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-29
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO